Ozon znajduje bardzo szerokie zastosowanie przy us?ugach sprz?tania i dezynfekcji (deratyzacji). Najwa?niejsze wyznaczniki ozonu w tych bran?ach: sterylizacja pomieszcze?, dezynfekcja powietrza, usuwanie zapachw, usuwanie roztocza, likwidacja zarodnikw ple?ni oraz czyszczenie i dezynfekcja kana?w wentylacyjnych w budynkach i pojazdach. Ozonowanie jest metod? czyst? chemicznie dlatego te? znajduje coraz wi?ksze grono zwolennikw, ponadto w?a?ciwo?ci chemiczne wskazuj? na kilkunastokrotnie wi?ksz? skuteczno?? ozonu w porwnaniu z chlorem. W ofercie znajd? Pa?stwo ozonatory przemys?owe o wydajno?ci od 1.5g/h do 50g/h. Ponadto oferujemy innowacyjne oczyszczacze UV (ozonator kana?owy) do sta?ego monta?u w systemie wentylacyjnym.


OZONER GL-2108

Zastosowana technologia oparta na cylindrze ceramicznym oraz wykorzystanie dobrej jako?ci podzespo?w, zapewnia...

Szczeg?y...
1099 Z?
Z VAT
 
GQ-M10 3.5G

Generator ozonu GQ-M10 jest urz?dzeniem s?u??cym do ozonowania...

Szczeg?y...
2499 Z?
Z VAT
 
GQ-M10 7G

Generator ozonu GQ-M10 jest urz?dzeniem s?u??cym do ozonowania...

Szczeg?y...
3999 Z?
Z VAT

Strona: poprzednia | 1 | nast?pna

 

Copyright © 2006 - 2009 WRC MULTIOZON. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.
Grafik komputerowy, Grafik Gdańsk, tworzenie stron Gdańsk, Projektowanie stron Gdańsk
Zakres oferty obejmuje:usuwanie zapachów ozonatory domowe, ozonownie ozonatory przemysłowe, medyczne generatory ozonu (ozonator stomatologiczny),
systemy ozonowe (ozonatory do wody i powietrza, koncentratory tlenu, mierniki stężenia ozonu) oraz inne urządzenia ozonujące.
Ponadto firma zajmuje się świadczeniem usług ozonowania pomieszczeń i wody.