Ozoner FM 500

Nazwa: Ozoner FM 500

CENA: 569z? z VAT

Opis

Generator ozonu FM-500 jest urz?dzeniem wielofunkcyjnym s?u??cym zarówno do ozonowania powietrza, jak i ?rodowiska wodnego. Wydajno?? urz?dzenia na poziomie 300-500mg/h z pobieranego powietrza gwarantuje szeroki zakres zastosowa? ozonatora, przy zachowaniu bezpieczno?ci dla zdrowia.

Model OZONER FM500 do produkcji ozonu wykorzystuje efekt korony (corona discharge)- wy?adowa?. Zastosowana technologia oparta na cylindrze ze stali nierdzewnej zapewnia sta?? wydajno?? ozonu i d?ug? ?ywotno??. Model FM-500 posiada wbudowany cyfrowy programator z mo?liwo?ci? zadania czasu pracy ozonatora: 0-90 minut. W zestawie do??czony jest ?elowy osuszacz powietrza (200ml), istnieje równie? mo?liwo?? pod??czenia tlenu oraz regulacji wydajno?ci urz?dzenia (wbudowany potencjometr).

Dane techniczne

Wydajno?? O3: 300-500 mg/h
Wydajno?? pompy: 3 L/min
Technologia O3: Cylinder ze stali nierdzewnej
Programator czasowy: 0-90 minut
Czas pracy ci?g?ej: 3 godziny
Efektywno?? dzia?ania: 10-25 m2
?ywotno??: ~ 4500 godz.
Akcesoria: Rurki silikonowe , ko?cówki do ozonowania wody, osuszacz powietrza
Wymiary: 255x180x75mm
Napi?cie, moc: 220-240V, 15W
Waga: 1,8 kg
Atest: CE

Zastosowanie

- ozonowanie powietrza w pomieszczeniach celem usuni?cia: nieprzyjemnych zapachów, bakterii, wirusów, zarodników ple?ni i grzybów, alergenów…
- ozonowanie ?rodowiska wodnego: woda spo?ywcza, ?ywno?? (k?piel w ozonie), woda do mycia i k?pieli oraz innych cieczy (np. oliwa z oliwek)
- ozonowanie pojazdów: klimatyzacja samochodowa, dezynfekcja wn?trza…
- pozosta?e zastosowania: ozonowanie wody w akwarium, dezynfekcja lodówki, ozonowanie szafy ubraniowej, dezynfekcja klimatyzacji domowej i wiele innych.

 

Copyright © 2006 - 2009 WRC MULTIOZON. Wszelkie prawa zastrzeĆŒone.
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.
Grafik komputerowy, Grafik GdaƄsk, tworzenie stron GdaƄsk, Projektowanie stron GdaƄsk
Zakres oferty obejmuje:usuwanie zapachów ozonatory domowe, ozonownie ozonatory przemysƂowe, medyczne generatory ozonu (ozonator stomatologiczny),
systemy ozonowe (ozonatory do wody i powietrza, koncentratory tlenu, mierniki stÄ™ĆŒenia ozonu) oraz inne urządzenia ozonujące.
Ponadto firma zajmuje się ƛwiadczeniem usƂug ozonowania pomieszczeƄ i wody.